Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Opublikowano 07.11.2023 , 14:43:02 Autor: jchilinska

 

Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

            Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2024, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Prudnik.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zostaną przeprowadzone  w dniach: od 15 listopada do 21 listopada 2023 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie korespondencyjnego informowania o możliwości składania opinii przez organizacje na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku.

         Treść projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, załącza się
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prudnik.pl , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Prudniku www.prudnik.pl w zakładkach Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku.

         Uwagi, opinie oraz wnioski do projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, winny zawierać informacje o podmiocie zgłaszającym (nazwa podmiotu, osoba do kontaktu, kontakt telefoniczny lub e-mail) wraz z treścią uwagi, opinii, wniosku i uzasadnieniem.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak