Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowano 2022-01-24 , 09:17:00 Autor: administrator

Pełny tekst „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022” w załączonym pliku.