Projekty dofinansowane ze środków UE – Budżet 2014-2020

Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie…

Czytaj więcej

Projekt pn. Przebudowa drogi w Wieszczynie, obręb Dębowiec

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs…

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Centrum Sportowym …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs…

Czytaj więcej
Logo UE

Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie…

Projekt nr RPOP.14.01.00-IZ.00-16-001/22 realizowany w ramach Działania 14.1 Opolskie solidarne z…

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Gmina Prudnik pozyskała dotację w kwocie 781 910 zł z programu Granty PPGR. Środki finansowe zost…

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina

Grant nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte…

Czytaj więcej
Wyświetl wszystkie

Najnowsze aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku

Czytaj więcej

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU OFERT REALIZACJI ZADANIA...

            Informuję, iż od dnia 26 wrześ...

Czytaj więcej

Oficjalne otwarcie Ekopracowni 2023 – nowe centrum edukacji przyrodniczej...

W piątek, 22 września br. odbyło się oficjalne otwarcie Ekopracowni 2023 w Szkole Podstawowej nr ...

Czytaj więcej

Otwarcie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE w Szkole Podstawowej...

W piątek, 22-go września br. odbyło się oficjalne otwarcie „Pracowni Edukacyjnej o Tematyce...

Czytaj więcej

LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

W dniu 28 września 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXIII Sesj...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności