Wszystkie wpisy

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej