Wszystkie wpisy

Logo UE

Polsko – Czeski Kurier Informacyjny

Czytaj więcej
Logo UE

Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika...

Czytaj więcej
Logo UE

Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem...

Czytaj więcej
Logo UE

STWORZENIE BAZY MATERIALNEJ ROZWOJU PONADLOKALNEJ OFERTY KULTUROWEJ-PRZEBUDOWA RENESANSOWEJ REZYDENCJI...

Czytaj więcej
Logo UE

Stworzenie Regionalnej Bazy Turystyczno-Noclegowej Pprzedgórza Gór Opawskich

Czytaj więcej
Logo UE

Przebudowa płyty boiska (modernizacja) z rozbudową amfiteatru i zaplecza...

Czytaj więcej
Logo UE

Zakup i montaż na terenach wiejskich Gminy Prudnik latarni...

Czytaj więcej
Logo UE

III ETAP REWITALIZACJI INFRASTRUKTURY ŚRÓDMIEŚCIA PRUDNIKA

Czytaj więcej
Logo UE

Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza...

Czytaj więcej
Logo UE

Promocja Prudnika i Krnova za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia Turystyki...

Czytaj więcej
Logo UE

Wdrożenie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesy dydaktyczne...

Czytaj więcej
Logo UE

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik

Czytaj więcej