Wszystkie wpisy

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej
Sesja Prudnickiej Rady Seniorów

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów 20.02.2018

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

Czytaj więcej
Sesja Prudnickiej Rady Seniorów 30 .01.2018

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów 30.01.2018

Czytaj więcej

Noworoczne spotkanie Uniwersytetu III Wieku – „Jasełka”

Czytaj więcej
Logo UE

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej
Krajobraz małych miast oczami przewodnika

Krajobraz małych miast oczami przewodnika

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej