Konsultacje uchwały ws. rewitalizacji 2023

Opublikowano 25.04.2023 , 10:42:32 Autor: administrator

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji uchwały dotyczącej rewitalizacji 2023

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 02.05.2023 r., a ich zakończenia na dzień 01.06.2023 r.
  2. Zasięg konsultacji obejmuje obszar Gminy Prudnik.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) formularza uwag stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia

2) ankiety on-line dostępnej pod adresem :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2UED3qjWKT-qJLSFmJo16wK_c045JsKWySsoC9GdGsZjJow/viewform?usp=sf_link

3) spotkania otwartego w dniu 17.05.2023 r, o godz. 17.00 w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kościuszki 1.

4.1. Formularz,  o którym mowa w ust 3 pkt 1 dostępny jest :

– w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. 226

– w formie elektronicznej na stronie www.bip.prudnik.pl w zakładce: Rewitalizacja 2023-2030.

2) wypełniony formularz  w formie  papierowej należy wrzucić do urny zlokalizowanej w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 3 lub  przesłać  na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, a formularz w postaci elektronicznej na adres e-mailowy: ryszard.zwojewski@prudnik.pl

5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Wszystkie pliki związane z rewitalizacją znajdziecie tutaj.