Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Logo UE

Zdalna Szkoła – Zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej...

Czytaj więcej
Logo UE

Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym

Czytaj więcej
Logo UE

Promocja i upowszechnianie walorów terenów wiejskich Gminy Prudnik

Czytaj więcej
Logo UE

Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie,...

Czytaj więcej
Logo UE

Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w graniach gmin Nysa...

Czytaj więcej
Logo UE

Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie...

Czytaj więcej
Logo UE

Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i...

Czytaj więcej
Logo UE

IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika

Czytaj więcej
Logo UE

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

Czytaj więcej
Logo UE

Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku

Czytaj więcej
Logo UE

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne...

Czytaj więcej
Logo UE

Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko – polskim

Czytaj więcej