Wszystkie wpisy

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej
Logo UE

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne...

Czytaj więcej
Logo UE

Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko – polskim

Czytaj więcej
Sesja Prudnickiej Rady Seniorów w dniu 14 grudnia 2016

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów w dniu 14 grudnia 2016

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej