Wniosek na mieszkanie

Opublikowano 2023-05-12 , 09:42:45 Autor: administrator

Nabór na mieszkania w ramach inwestycji SIM Opolskie Południe prowadzony jest przez gminę Prudnik od 24 lipca do 25 września. Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Kryteria pierwszeństwa określone są szczegółowo w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku nr Nr LXII/1123/2022 z dnia 26 maja.

Najważniejszym kryterium jest średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

  • a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
  • c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym
  • d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym
  • e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło w woj. opolskim: 4.799,76 zł  4.799,76 zł  x współczynnik 1,2 = 5.759,71 zł. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 -11-2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.) 

– w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 4.689,70 zł

–  w dwuosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 6 565,29 zł

–  w trzyosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 9 066,77 zł

– w czteroosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 10 630,00 zł

– w pięcioosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 12 818,51 zł

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku na Biurze Podawczym w nieprzekraczalnym terminie 19 września.

Jeśli masz pytania i wątpliwości, to zajrzysz do zakładki najczęściej zadawane pytania. Nie ma tam odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami:

– pod nr tel.  534 617 176

– mailowo inwestycje@sim.opolskie-poludnie.pl

– osobiście w siedzibie SIM Opolskie Południe przy ulicy Ratuszowej 9.