Projekty dofinansowane ze środków UE – Budżet 2007-2013

Logo UE

Zakup i montaż na terenach wiejskich Gminy Prudnik latarni...

Czytaj więcej
Logo UE

III ETAP REWITALIZACJI INFRASTRUKTURY ŚRÓDMIEŚCIA PRUDNIKA

Czytaj więcej
Logo UE

Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza...

Czytaj więcej
Logo UE

Promocja Prudnika i Krnova za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia Turystyki...

Czytaj więcej
Logo UE

Wdrożenie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesy dydaktyczne...

Czytaj więcej
Logo UE

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik

Czytaj więcej
Logo UE

Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku

Czytaj więcej
Logo UE

Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego

Czytaj więcej
Logo UE

OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI

Czytaj więcej
Logo UE

Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach

Czytaj więcej
Logo UE

Odkrywamy pogranicze

Czytaj więcej