Projekty dofinansowane ze środków UE – Budżet 2007-2013

Logo UE

Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego...

Czytaj więcej
Logo UE

Rewitalizacja Infrastruktury Śródmieścia Prudnika – etap I ulice: Tkacka,...

Czytaj więcej
Logo UE

II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – ulice: Plac...

Czytaj więcej
Logo UE

Budowa chodnika – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr...

Czytaj więcej
Logo UE

Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach

Czytaj więcej
Logo UE

Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce

Czytaj więcej
Logo UE

Polsko – Czeski Kurier Informacyjny

Czytaj więcej
Logo UE

Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika...

Czytaj więcej
Logo UE

Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem...

Czytaj więcej
Logo UE

STWORZENIE BAZY MATERIALNEJ ROZWOJU PONADLOKALNEJ OFERTY KULTUROWEJ-PRZEBUDOWA RENESANSOWEJ REZYDENCJI...

Czytaj więcej
Logo UE

Stworzenie Regionalnej Bazy Turystyczno-Noclegowej Pprzedgórza Gór Opawskich

Czytaj więcej
Logo UE

Przebudowa płyty boiska (modernizacja) z rozbudową amfiteatru i zaplecza...

Czytaj więcej