Wszystkie wpisy

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu ochrony i promocji...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania...

Czytaj więcej

OBRONA CYWILNA – POWSZECHNA SAMOOBRONA

Czytaj więcej