Udzielone wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi przez Radę Miejską...

Informujemy, że Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak otrzymał wotum zaufania i absolutorium od Ra...

Czytaj więcej