Udzielone wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi przez Radę Miejską w Prudniku

Opublikowano 22.06.2023 , 15:26:44 Autor: wioleta-kosek

Informujemy, że Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak otrzymał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miejskiej w Prudniku. Podczas posiedzenia Rady, które odbyło się dzisiaj, tj. 22.06.2023r., radni udzielili Burmistrzowi absolutorium, wyrażając tym samym swoje zaufanie i uznając jego dotychczasową pracę na rzecz Gminy Prudnik.

Absolutorium stanowi ważne potwierdzenie, że działania Burmistrza zostały dokładnie przeanalizowane i zaakceptowane przez Radę Miejską. Jest to formalne zatwierdzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za miniony rok.

Decyzja o udzieleniu absolutorium jest wynikiem starannej analizy raportów oraz obiektywnego rozważenia działań Burmistrza przez radnych. Ich wybór stanowi wyraz pełnego przekonania o skuteczności działań i osiągnięciach Gminy Prudnik.

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak wyraził wdzięczność wobec radnych Rady Miejskiej za ich trud, zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do pełnionych obowiązków.