Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Opublikowano 29.05.2024 , 14:42:04 Autor: jchilinska

Informacja o wyborze ofert

            W wyniku konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wybrano następujące oferty:

Zadanie nr 1 – Sport w środowisku wiejskim dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 15 500,00 zł.

Oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r.

Zadanie nr 2 – Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 50 000,00 zł.

Oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 7. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r.

Zadanie nr 3 – Koszykówka dzieci i młodzieży – kwota dotacji:  12 500,00 zł.

Oferty złożone:

– Międzyszkolny Klub Sportowy „SMYK”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r.

– Klub Sportowy „Pogoń”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 26. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r.

Oferty uzyskały jednakową liczbę punków, jednak ze względu na gwarancję i ciągłość realizacji zadania Burmistrz Prudnika powierza realizację zadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „SMYK”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1.

Zadanie nr 4 – Sporty walki, gry umysłowe i lekka atletyka dzieci i młodzieży – kwota dotacji:

15 000,00 zł. Oferta złożona przez – Ludowy Klub Sportowy „ZARZEWIE” w Prudniku, z siedzibą
48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 4. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r.

Zadanie nr 5 – Łucznictwo dzieci i młodzieży– kwota dotacji: 25 000,00 zł.

Oferta złożona przez – Klub Sportowy „OBUWNIK”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1.

Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024  r.

Zadanie nr 6 – Piłka nożna dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 15 000,00 zł.

Oferta złożona przez – Uczniowski Klub Sportowy „Orlik Prudnik”, z siedzibą 48-200 Prudnik,
ul. Dąbrowskiego 26. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024 r.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak