Opłata za postój

Opublikowano 2023-05-10 , 13:03:12 Autor: administrator

Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Prudniku wynoszą:

– do 30 minut parkowania – 1,00 zł


– za pierwszą godzinę parkowania – 2,50 zł


– za drugą godzinę parkowania – 3,00 zł


– za trzecią godzinę parkowania – 3,60 zł


– za czwartą i kolejne godziny parkowania – 2,50 zł


– opłata dzienna za 1 dzień parkowania – 20,00 zł


Ustalono ZEROWE STAWKI opłaty za parkowanie pojazdów dla następujących użytkowników drogi:

– kierujących pojazdami, którzy na dany pojazd raz dziennie pobiorą z parkometru bilet „zerowy” podając numer rejestracyjny pojazdu, umieszczą go za szybą przednią pojazdu w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu i realizują postój w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zajęcia miejsca postojowego

– Osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty, na miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu.