Renowacja zabytkowej kapliczki przy ul. Wiejskiej w Prudniku.

Opublikowano 29.01.2024 , 14:41:35 Autor: tadeusz-gorecki

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja RPOZ/2022/PolskiLad Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Renowacja zabytkowej kapliczki przy ul. Wiejskiej
w Prudniku.
Całkowita wartość inwestycji: 429 270,00 PLN.
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 420 684,60 PLN
Okres realizacji zadania: 1.2024 – 10.2024
Projekt swoim zakresem rzeczowym dotyczy przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy z XIX wieku wybudowanej w stylu neogotyckim.

W ramach projektu zostaną m.in. odtworzone detale architektoniczne, zostaną wykonane prace renowacyjne kaplicy oraz przeprowadzony zostanie proces osuszania całego obiektu.