Przebudowa ulicy Legionów w Prudniku

Opublikowano 2020-08-26 , 16:39:00 Autor: administrator

Informujemy, iż projekt Gminy Prudnik pn. „Przebudowa ulicy Legionów w Prudniku” został rekomendowany do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowita wartość zadania 1 308 982,24 zł

Dofinansowanie z FDS 916 287,57 zł co stanowi 70% całkowitej wartości projektu.