Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej

Opublikowano 2021-04-30 , 07:54:45 Autor: tadeusz-gorecki

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Projekt  nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222 
pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020

„Przekraczamy granice”

Oś priorytetowa 3 – Edukacja i kwalifikacje.

Cel szczegółowy:

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenie się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia zawodowego i szkolenia.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości szans na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji uczniów

 • pierwszy poziom: zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, które  doprowadzą do zwiększenia ich szans
  na wspólnym rynku,
 • drugi poziom: połączenie przedsiębiorczości i zwiększenie wiedzy fachowej przy rozwiazywaniu zadań przedsiębiorcy.

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej i zakłada jego wspólną realizację przez czterech Partnerów:

 • Mesto Bruntal – partner wiodący,
 • Gminę Prudnik – partner nr 3,
 • Powiat Prudnicki (jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) – partner nr 2,
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál – partner nr 1

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów na wspólnym rynku pracy poprzez poprawienie praktycznego przygotowania absolwentów do rzeczywistego środowiska pracy. Realizacja tego celu może długofalowo znacząco przyczynić się do rozwoju obu regionów przygranicznych.

Projekt swoim zakresem rzeczowym w odniesieniu do Gminy Prudnik dotyczy uczestnictwa najstarszych klas trzech szkół podstawowych (nr 1, 3 i 4) w zajęciach praktycznych, które realizowane będą na infrastrukturze zakupionej lub wytworzonej przez partnera projektu – Starostwo Powiatowego w Prudniku w imieniu którego projekt wdrażany będzie jednostkę realizującą projekt: tj Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Planowane zajęcia praktyczne w których uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych obejmować będą m.in:

 1. różnorodne formy zajęć z informatyki (nauka programowania w różnych językach programowania, podstawy robotyki i automatyki),
 2. cykl zajęć związanych z procesem druku 3D. Projektowanie i drukowanie prostych elementów i modeli na drukarkach 3D,
 3. prace ręczne dla najmłodszych uczniów. W ramach zajęć uczniowie będą wymyślać różnego rodzaju projekty, które potem będą mogli wykonać za pomocą różnych technik w dowolnym materiale (drewno, papier, glina itp.).
 4. wyjazdy studyjne uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz 6 wyjazdów 1 dniowych do firm branżowych działających w branżach: informatyczna, kosmetyczna, mechaniczna, automatyka i robotyka, przemysł 4.0

Całkowity budżetu projektu: 1 808 070,51 EUR w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% tj 1 536 859,92 EUR.

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023 r.