Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Opublikowano 2024-03-12 , 14:39:09 Autor: jchilinska

      W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024 wybrano następującą ofertę:

Oferta nr 1

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Wesoły Borsuk Team”, z siedzibą w Prudniku 48-200 Prudnik,
ul. Jesionkowa 9.

Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie i organizacja imprez sportowych w Nordic Walking.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 19.04.2024 r.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000,00 zł.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak