Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Opublikowano 2021-11-04 , 09:19:00 Autor: administrator