Zmiana w dystrybucji blankietów

Opublikowano 09.02.2023 , 10:44:02 Autor: administrator

Od tego roku blankiety wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą dostarczane do właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania w wysokości wynikającej ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na dotychczasowy indywidulany numer rachunku bankowego.

Istnieje możliwość pobrania blankietu wpłat opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, pokój 10 lub wysłania na żądanie na adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (77) 406 62 63 lub (77) 406 62 60.