Zmiana organizacji ruchu w związku z Dniami Prudnika

Opublikowano 21.06.2023 , 08:37:33 Autor: administrator

Rozstawienie sceny, a także czas samych sobotnich i niedzielnych koncertów spowoduje, że prudnicki Rynek wyłączony zostanie z ruchu samochodowego. Jak wygląda szczegółowy harmonogram? Sprawdźcie poniżej.

etap 1
środa, 21 czerwca 8:00 – wyłączenie Strefy Płatnego Parkowania (wyłączenie potrwa do 26.06)


czwartek, 22 czerwca 15:00 – zamknięcie ul. Rynek przy pierzei zachodniej, oraz parkingów
przy wszystkich pierzejach (południowa, północna, zachodnia i wschodnia)


piątek, 23 czerwca
15:00 – zamknięcie ul. Rynek przy pierzei zachodniej, oraz parkingów przy wszystkich pierzejach
(południowa, północna, zachodnia i wschodnia)
16:00 – całkowite zamknięcie rynku


etap 2
sobota, 24 czerwca i niedziela 25 czerwca – całkowite wyłączenie Rynku z ruchu drogowego


etap 3
niedziela, 25 czerwca, od godziny 23:00 – demontaż infrastruktury technicznej


Termin przywrócenia poprzedniego stanu: 26 czerwca, poniedziałek