Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi ulicy Szkolnej i Staszica w Prudniku

Opublikowano 16.06.2023 , 08:54:13 Autor: wioleta-kosek

Wczoraj, w Prudniku, miało miejsce uroczyste otwarcie po remoncie ulicy Szkolnej i Staszica, której zakończenie stanowiło istotny kamień milowy w rozwoju infrastruktury tej części miasta. Na wydarzeniu obecni byli ważni goście, w tym Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża-Swoboda, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Grzegorz Zawiślak, Burmistrz Prudnika, wykonawca zadania Grzegorz Chmielak z Przedsiębiorstwa Budowlanego „Chmielak” oraz pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Remont ulicy Szkolnej i Staszica był długo oczekiwanym projektem, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu w komunikacji dla mieszkańców Prudnika. Odcinek ulicy Szkolnej, prowadzący do szkoły, był szczególnie ważny ze względu na codzienny ruch pieszych i samochodów. Dzięki staraniom władz miasta oraz finansowemu wsparciu ze środków zewnętrznych, udało się zrealizować ten ważny projekt.

Prace remontowe obejmowały kompleksową modernizację nawierzchni oraz modernizację chodników. Ponadto, droga została wyposażona w nowe oznakowanie poziome i pionowe, co znacznie ułatwi poruszanie się po ulicy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakres wykonanych prac:
ULICA SZKOLNA:
– wymiana nawierzchni jezdni na nową nawierzchnię asfaltową,
– wykonanie nowej podbudowy z kruszywa drogowego pod nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej,
– wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową,
– wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
– montaż ławek i koszy na śmieci,
– wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego,
– wykonanie oświetlenia pionowego i poziomego,
– wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy led.
Długość drogi ulicy Szkolnej – 193,0m
Szerokość jezdni – 7,6m – 8,0m
Szerokość chodników – 2,0m – 3,0m

ULICA STASZICA:
– wymiana nawierzchni jezdni na nową nawierzchnię asfaltową,
– wykonanie nowej podbudowy z kruszywa drogowego pod nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej,
– wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową,
– wykonanie w części ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
– montaż ławek i koszy na śmieci,
– wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego,
– wykonanie oświetlenia pionowego i poziomego,
– montaż urządzenia do pomiaru prędkości.
Długość drogi ulicy Staszica – 565,0m
Szerokość jezdni – 5,2m – 7,1m
Szerokość chodników – 1,2m – 3,0m

Łączny wyremontowany odcinek dróg to 758 mb.

Wartość zadania: 1 998 515,91 zł, w tym dofinansowanie 1 284 915,06 zł.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Uroczyste otwarcie odbyło się na skrzyżowaniu ulic Staszica i Mickiewicza. Wśród zgromadzonych gości, Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie inwestycji dla rozwoju miasta Prudnik. Wyraził również swoje zadowolenie z efektów prac, które przyczynią się do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów.

Po oficjalnych przemówieniach odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, które zostało dokonane przez Sławomira Kłosowskiego, Małgorzatę Kałuża-Swobodę, Grzegorza Zawiślaka oraz Grzegorza Chmielaka.

Po oficjalnym otwarciu, uczestnicy uroczystości mieli okazję wziąć udział w spacerze po nowo wyremontowanej drodze. Burmistrz Grzegorz Zawiślak podkreślił, że inwestycja była możliwa dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich stron. Dodał również, że poprawa infrastruktury miejskiej jest kluczowym elementem rozwoju Prudnika i dalszego zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi ulicy Szkolnej i Staszica stanowi kamień milowy w rozwoju infrastruktury Prudnika. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Miasto kontynuuje swoje starania w celu modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury, aby sprostać rosnącym potrzebom społeczności lokalnej.