Sprzedaż węgla – szczegóły

Opublikowano 05.12.2022 , 12:32:48 Autor: administrator

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Z możliwości zakupu węgla na preferencyjnych warunkach od Gminy Prudnik może skorzystać osoba, której przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania (w takich przypadkach sprawa jest weryfikowana indywidualnie). Warunkiem otrzymania jest oświadczenie, że mieszkaniec oraz inne osoby z jego gospodarstwa domowego nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony. Węgiel kamienny można będzie nabyć w partiach, przy czym maksymalnie do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Cena zakupu węgla w 2022r. ustalona została w kwocie brutto – 1845 zł/tonę.

Wnioski przyjmowane są na bieżąco
Formularze dostępne są do wydruku na stronie https://www.bip.prudnik.pl , a także w wersji papierowej pobranej w Urzędzie Miejskim w Prudniku. Wypełniony wniosek należy złożyć w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miejskiego. Dostępna jest również możliwość złożenia wniosku elektronicznie jako pismo ogólne do podmiotu publicznego za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek jest dokumentem, którego zawartość określa ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), w którym należy uzupełnić podstawowe dane osobowe, a także określić zapotrzebowanie na węgiel. Zwracamy uwagę na podanie poprawnie danych, szczególnie, że z mieszkańcami będzie odbywał się kontakt telefoniczny lub mailowy –w zakresie weryfikacji wniosku, oraz w zakresie zapłaty i dostawy węgla. Do wyboru mieszkańców są wskazane we wniosku frakcje węgla. Alternatywnie należy wskazać frakcję zamienną. Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od dostaw od podmiotu wskazanego, czyli Polskiej Grupy Górniczej.

Zapłata za węgiel
Po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Na tym etapie mieszkaniec otrzyma również od pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku informację w formie e-mail, telefonicznie lub SMS o konieczności uiszczenia opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić.

Urząd apeluje, aby dokonywać przelewu za węgiel na specjalnie na ten cel utworzone konto Gminy Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku Nr 20 8905 0000 2001 0000 0215 0188

Wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat: w kasie Urzędu, a także w kasie Banku Spółdzielczego w Prudniku. Od przelewów wykonanych w innych bankach obowiązują opłaty zgodnie z taryfikatorem opłat banku. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby, która składała wniosek, adres gospodarstwa domowego oraz dopisek: wpłata za węgiel.

Wszystkie informacje z danymi do przelewu, jak i dotyczące dystrybucji węgla dostępne są na stronie www.bip.prudnik.pl w zakładce „PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA”

Odbiór węgla i usługa transportu
Po dokonaniu wpłaty za węgiel i jej zaksięgowaniu nabywca otrzymuje dokument potwierdzający zakup węgla (fakturę) i ustala z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Prudniku dogodny termin odbioru węgla, z tym że o kolejności odbioru węgla decyduje kolejność składanych wniosków, a w uzasadnionych przypadkach szczególna sytuacja kupującego. Odbiór węgla przez nabywcę z placu węglowego Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik przy ulicy Zielonej 1, może następować w następujący sposób:

  • w ramach transportu własnego z placu węglowego
  • w ramach dodatkowej odpłatnej usługi dostawy przez wybraną przez kupującego firmę usługową.

Uwaga: minimalna ilość odbieranego opału to 0,5 tony, minimalna długość otwartej przestrzeni ładunkowej pojazdu/przyczepy musi wynosić 2,5 m.

Odbiór węgla musi odbyć się w terminie do 5 dni roboczych.

Usługi w zakresie transportu węgla na terenie Gminy Prudnik świadczą między innymi:

NazwaNr. telefonu
Gostrans PHU784 057 628
MAR-POL774361963, 501 201 690
Obal Piotr 608 076 820
Rojek Krystian 783 502 295
ROL – POL774387716
Tomex – Skład Opału508 558 538
Wiesław Zawiślak530 550 214
ZUK Prudnik774363463

Przy odbiorze węgla należy okazać dokument potwierdzający jego zakup (fakturę), na którym pracownik Urzędu odnotuje fakt wydania węgla.

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, dostawy – w przypadku posiadania węgla na składzie- będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00 i w soboty od 8:00 do 14:00.

Pierwsze dostawy węgla odbędą się z kopalni:

KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit

KWK Wesoła

KWK Piast – Ziemowit ruch Wola