Schronisko w Wieszczynie – przetarg na dzierżawę obiektu

Opublikowano 15.09.2022 , 15:54:00 Autor: administrator

Schronisko w Wieszczynie

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość o powierzchni 0,5030 ha zabudowana budynkiem pełniącym funkcję schroniska młodzieżowego Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczynie. Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu wydzierżawienia tej nieruchomości odbędzie się 6 października 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117.

Przysiółek Wieszczyna to pięknie położona miejscowość w Górach Opawskich, na stokach Długoty (457 m n.p.m ). Rozciąga się stąd uchodząca za najpiękniejszą panorama na masyw Biskupiej Kopy ( 890 m n.p.m ). Miejscowe walory krajobrazowe i przyrodnicze sprawiły, że już XIX wybierali się tu turyści. Mikroklimat jest porównywalny do Uzdrowiska w Rabce Zdroju. Jeden z prudnickich fabrykantów wybudował tu ośrodek wypoczynkowy dla swoich pracowników. Po 1945 r. w budynku znajdował się ośrodek sanatoryjny dla dzieci, a od 2012 r. schronisko młodzieżowe. Od 1988 r. Wieszczyna znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, na pograniczu Polski i Republiki Czeskiej.

Walory krajoznawczo-turystyczne Wieszczyny zostały docenione przez jurorów konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” w 2015 r., którzy wyróżnili „Brązową Różą Opolskiej Turystyki” w kategorii „Najlepszy ośrodek świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim” działające w Wieszczynie szkolne schronisko młodzieżowe, będące filią prudnickiego schroniska „Dąbrówka”. Jeden z licznie wędrujących turystów w kronice schroniska napisał, że „Wieszczyna to bajeczna wieś, w której żyją życzliwi i zawsze uśmiechnięci ludzie, która jest oazą dla wypoczynku i rekreacji, gościnna dla wszystkich ceniących sobie spokój i ciszę jako nadrzędną wartość funkcjonowania człowieka w zgodnie z przyrodą”.

  •     8,5 km do centrum Prudnika
  •     4 km do Pokrzywnej
  •     5 km do Jarnołtówka
  •     12 km do Głuchołaz
  •     18 km do Czech (Mikulovice)
  •     14 km do Czech (Bartultovice)
Wieszczyna sprzedaż ulotka

Dojazd do nieruchomości dogodny, uzbrojenie terenu – e.e., woda i kanalizacja lokalna. Stan zagospodarowania działki – teren ogrodzony, zabudowany budynkiem typu hotelowo–szkoleniowym, na posesji zbiornik p/poż. i wieża widokowa drewniana, chodniki i place utwardzone, zieleń urządzona, tarasy, schody terenowe.

Budynek w zabudowie wolnostojącej, po remoncie kapitalnym, modernizacyjnym i adaptacyjnym do nowych funkcji, zakończonym w grudniu 2011 r.- obejmującym wymianę wszystkich elementów wykończeniowych i instalacji oraz częściowo elementów konstrukcyjnych. Budynek dwu kondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, w części podpiwniczonym wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, stropy ognioodporne i drewniane, schody żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, strych docieplony wełną mineralną, instalacja odwodnienia z blachy oc. Elewacje – masy tynkarskie na dociepleniu styropianem. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną lokalną, centralnego ogrzewania lokalnego. Elementy wykończeniowe budynku: stolarka okienna – drewniana z szybami energooszczędnymi, drzwi zewnętrzne – drewniane, wewnętrzne płytowe, okładziny ścian pokoi – tynki cementowo-wapienne z gładziami gipsowymi, okładziny w pomieszczeniach przedsionków, sanitariatów i zapleczy kuchennych –ceramika, posadzki cementowe z okładzinami PCW – w pokojach, a w pomieszczeniach mokrych – ceramika.

Zestawienie pomieszczeń:

Piwnica – pomieszczenia techniczno-gospodarcze – pow. użyt. 112,70 m2

Parter – hall, recepcja, pokoje, kuchnia, sanitariaty, magazyny, świetlica, komunikacja – pow. użyt. 357,00 m2

I piętro – pokoje, sala konferencyjna, sanitariaty, magazyny, komunikacja, taras widokowy – pow. użyt. 362,50 m2

Poddasze – pokoje, sanitariaty, magazyn, komunikacja – pow. użyt. 136,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynku 968,60 m2.

Zbiornik podziemny na wodę z 2011 r. żelbetowy, dwukomorowy, włazy na kręgach żeliwnych, izolacja płyty dennej z papy asfaltowej. Powierzchnia zabudowy 120 m2, pojemność zbiornika 200 m3.

Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.

Wieszczyna sprzedaż szczegóły przetargu ulotka

Forma przetargu – przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 5.413,00 zł  (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta trzynaście 00/100) netto.

Wysokość wadium – 550,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt 00/100)

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 60,00 zł netto. Osoba, która zaoferuje najwyższą wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona zostanie jako dzierżawca nieruchomości.

Wieszczyna sprzedaż  ulotka zapraszamy do kontaktu

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 77 406 62 52.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje dostępne także na Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.prudnik.pl/8603/2000/ogloszenie-z-dnia-14092022-r-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-wydzierzawienie-nieruchomosci-wyznaczonym-na-dzien-06102022-r-dot-filli-szkolnego-schroniska-mlodziezowego-u-krola-gor-opawskich-w-wieszczynie.html