Projekt „W drodze ku kulturze”

Opublikowano 22.09.2022 , 15:51:00 Autor: administrator

Prudnicki Ośrodek Kultury realizuje zadanie pod nazwą ,,W drodze ku kulturze – poszerzenie oferty kulturalnej wiejskich domów kultury na terenie Gminy Prudnik”. Celem projektu jest integracja odbiorców oferty Wiejskich Domów Kultury i Świetlicy Środowiskowej (wchodzących w skład Prudnickiego Ośrodka Kultury) oraz ułatwienie dostępu do kultury społeczności wiejskiej.

Strategicznym celem przedsięwzięcia jest długofalowe niwelowanie barier ekonomicznych, społeczno-mentalnych wśród osób, które są pozbawione bezpośredniego dostępu do kultury. W ramach zadania zrealizowane zostaną: spotkania międzypokoleniowe, kino familijne, warsztaty artystyczne, piknik integracyjny, występy artystyczne, animacje dla dzieci, wystawa fotograficzna. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie od 23 września do 12 grudnia tego roku i obejmie następujące miejscowości Gminy Prudnik: Niemysłowice, Wierzbiec, Rudziczkę, Piorunkowice, Moszczankę, Mieszkowice, Szybowice, Czyżowice oraz Łąkę Prudnicką. Partnerami projektu „W drodze ku kulturze” są szkoły, stowarzyszenia i jednostki OSP działające w poszczególnych miejscowościach (OSP Czyżowice, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Złoty Potok w Łące Prudnickiej, OSP w Łące Prudnickiej, Koło Gospodyń Wiejskich Złoty Potok, OSP Moszczanka, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce). Patronami medialnymi projektu są: TVP 3 Opole, Radio Opole, Radio Doxa, Radio Park, Prudnik24.pl, Tygodnik Prudnicki oraz Nowa Trybuna Opolska. Szczegółowy program wydarzeń przesyłamy w załączonej infografice.

W drodze ku kulturze plakat i grafika

Zadanie ,,W drodze ku kulturze – poszerzenie oferty kulturalnej wiejskich domów kultury na terenie Gminy Prudnik” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.