Powstanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Prudnik w celu przeciwdziałania przemocy domowej

Opublikowano 21.09.2023 , 14:26:04 Autor: wioleta-kosek

W dniu 13 września 2023 roku, Grzegorz Zawiślak Burmistrz Prudnika podjął decyzję o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego, który będzie skupiał swoje wysiłki na przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny, jako efekt tej decyzji, to wspólna inicjatywa różnych instytucji w naszej Gminie. Jego głównym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami dotkniętymi przemocą w rodzinach. W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego w Prudniku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Prudnickiego Centrum Medycznego. To połączenie różnych kompetencji i wiedzy, które pozwoli efektywniej działać na rzecz naszych mieszkańców.

Nie możemy pozostać obojętni na wyzwania, które niesie ze sobą pandemia Covid-19. Oprócz zagrożeń zdrowotnych, stajemy także przed problemami społecznymi i psychicznymi, takimi jak wzrost przypadków depresji, alkoholizmu oraz przemocy domowej. Dlatego też, działania Zespołu Interdyscyplinarnego nabierają szczególnego znaczenia.

„Priorytetem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla każdego mieszkańca Gminy Prudnik. Chcę, abyście Państwo czuli się chronieni i mieli pewność, że istnieje wsparcie i pomoc w każdej trudnej sytuacji. Naszą misją jest zapobieganie przemocy domowej i reagowanie na nią skutecznie.” – powiedział Burmistrz Grzegorz Zawiślak.

Jesteśmy głęboko przekonani, że praca Zespołu przyniesie pozytywne efekty i przyczyni się do zmniejszenia przypadków przemocy w rodzinach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które podjęły się tego ważnego zadania. To Wasza determinacja i współpraca stanowią fundament naszych działań na rzecz bezpiecznej przyszłości naszej społeczności.