Podpisanie Umowy na Remont Ulicy Wybickiego w Prudniku z Funduszu Rozwoju Dróg

Opublikowano 24.08.2023 , 13:55:44 Autor: wioleta-kosek

Dzisiaj, Burmistrz Prudnika, Grzegorz Zawiślak, oraz Wojewoda Opolski, Sławomir Kłosowski, podpisali ważną umowę dotyczącą kolejnej inwestycji w mieście. Projekt realizowany będzie przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w Prudniku.

Umowa dotyczy remontu nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Wybickiego w Prudniku. Całkowita wartość zadania wynosi imponującą kwotę 712 929,08 zł, z czego 570 343,26 zł zostanie pokryte ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część finansowania pochodzić będzie z budżetu gminy.

Burmistrz Grzegorz Zawiślak wyraził ogromną radość z możliwości przeprowadzenia tej inwestycji, ponieważ ona ma duże znaczenie dla poprawy jakości infrastruktury w Prudniku. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wybickiego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Inwestycja ta stanowi kolejny krok w kierunku rozwoju infrastruktury drogowej w regionie Opolskim i potwierdza zaangażowanie władz lokalnych oraz wojewódzkich w poprawę jakości komunikacji i bezpieczeństwa na drogach.