OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Opublikowano 08.08.2023 , 14:24:43 Autor: jchilinska

w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2023 pn.: „Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”, zawiadamiam o wyborze oferty realizacji zadania publicznego:

Oferta nr 1: Caritas Diecezji Opolskiej, z siedzibą 45-010 Opole, ul.  Szpitalna 5a.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 25 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 15.12.2023 r.

Łączna ilość ofert, które wpłynęły w terminie – 1 oferta.

Zastępca Burmistrza

Jarosław Szóstka