Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030

Opublikowano 07.09.2023 , 09:56:10 Autor: tadeusz-gorecki

W związku z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z poźn. zm.) Burmistrz Prudnika informuje o podjęciu Uchwały nr LXXXII/1279/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr LXXX/1253/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 02.08.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prudnik.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak