Obrady Prudnickiej Rady Seniorów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

Opublikowano 14.06.2023 , 12:34:24 Autor: wioleta-kosek

14 czerwca w Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyły się obrady Prudnickiej Rady Seniorów, podczas których omawiano sprawy związane z działalnością i inicjatywami skierowanymi do osób starszych w mieście. Spotkanie było okazją do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz planowanych inwestycji na kolejne miesiące.

Burmistrz Prudnika, Grzegorz Zawiślak i Wiceburmistrz Prudnika, Jarosław Szóstka, zaprezentowali zakres wykonanych zadań w pierwszym półroczu bieżącego roku. Podczas obrad zaprezentowano również planowane inwestycje na kolejne miesiące. Burmistrzowie omówili projektowane działania, które mają przyczynić się do dalszej poprawy warunków życia mieszkańców Prudnika.

Przewodnicząca Prudnickiej Rady Seniorów, Barbara Damszel, oraz radny Stanisław Isalski, mieli również okazję podzielić się krótką informacją na temat swojego udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów w Polsce, które odbyło się w Warszawie 12 czerwca 2023 roku. Oboje reprezentowali Prudnik na tym ważnym wydarzeniu, gdzie mieli możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z innymi przedstawicielami rad seniorów z całego kraju.

Podczas obrad Prudnickiej Rady Seniorów została także przekazana krótka informacja dotycząca złożenia wniosku do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako nieformalnej grupy przedstawicieli rady. Wniosek ten ma na celu uzyskanie wsparcia finansowego i merytorycznego dla działań podejmowanych przez radę na rzecz lokalnej społeczności seniorów.

Obrady Prudnickiej Rady Seniorów były okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz przedstawienia planów na przyszłość. Działania podejmowane przez władze miasta wraz z zaangażowaniem seniorów mają na celu stworzenie przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska dla osób starszych. Kontynuowanie inwestycji i współpraca z różnymi instytucjami jest kluczowa dla dalszego rozwoju i poprawy jakości życia seniorów w Prudniku.