LXXXV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 23.11.2023 , 07:56:49 Autor: jchilinska

W dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXXV Sesja Rady Miejskiej.

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie protokołu wykonanej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o. o. 48-200 Prudnik, ul. Przemysława nr 1 – dyskusja nad wynikami kontroli oraz nad sprawami bieżącymi realizowanymi przez spółkę, wolne wnioski.

3. Zamknięcie porządku obrad