INFORMACJA

Opublikowano 17.02.2023 , 08:58:14 Autor: tadeusz-gorecki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu

Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin ważne są przez okres 5 lat.

Art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin

(Dz. U. z 2020 roku, poz. 2097 ze zm.)

Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne
 – w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych – co 3 lata.

Art. 48 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin

(Dz. U. z 2020 roku, poz. 2097 ze zm.)

SZKOLENIA I SPRAWNY SPRZĘT

PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!!!

IZABELA KIK

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W OPOLU