III Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Opublikowano 14.05.2024 , 14:39:14 Autor: jchilinska

W dniu 20 maja 2024 r. o godzinie 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej

1. Sprawy organizacyjne:

a) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

b) Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w dniu 6.05.2024 r.

c) Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.2024 r.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 8)

b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 9)

c) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 10)

d) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 11)

e) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 12)

f) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 13)

g) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku (druk nr 14)

3. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.