Dotacja MSWiA w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Opublikowano 26.09.2022 , 15:33:00 Autor: administrator

Gmina Prudnik dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 60 000,00 zł zrealizowała w 2022 roku zadanie pn. „Poprawa sytuacji bytowej 7 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej”.

Otrzymaną dotację celową Gmina Prudnik przeznaczyła na prace remontowe w siedmiu mieszkaniach, zasiedlonych przez rodziny romskie jak również remont klatki schodowej.