Ankieta Rozwojowa

Opublikowano 19.05.2023 , 13:12:47 Autor: administrator

Twój głos jest ważny i będzie się liczył przy tworzeniu strategii rozwoju gminy Prudnik 2030+. Aby mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość wystarczy poświęcić 5 minut i wypełnić Ankietę Rozwojową!Ankieta jest częścią naszej pracy nad strategią rozwoju gminy Prudnik 2030+. Ważnym jest by takie dokumenty zakładały cele zgodne z potrzebami społecznymi. Dlatego postanowiliśmy szczegółowo „wypytać” nas wszystkich o te potrzeby oraz ocenę bieżącej sytuacji gminy.

W pierwszej module pytamy o kierunki rozwoju gminy Prudnik, zarówno jeśli chodzi o teraźniejszość, jak i przyszłość. Ciekawą częścią tego modułu jest możliwość przyznania 5 priorytetów rozwojowych na kolejne lata. Czy musimy położyć nacisk na dalszą kanalizację sołectw, a może warto zadbać o rozwój infrastruktury turystycznej? Możliwości jest wiele, dlatego warto się chwilę zastanowić.

Drugi moduł, to pytania związane z jakością życia w naszej gminie. Pytamy o występowanie problemów takich jak bezrobocie, brak aktywności społecznej czy brak mieszkań. Prosimy także o ocenę

Inwestycje i infrastruktura – to tytuł trzeciego modułu w ramach Ankiety Rozwojowej. W tej części można się rozpisać, bo pytam o 5 najważniejszych inwestycji na przyszłe lata oraz 5 terenów bądź ulic, którym potrzeba jest szeroko rozumiana rewitalizacja.

W piątym module dotyczącym jakości usług publicznych pytam o sposób załatwienia spraw urzędowych oraz czy jesteśmy zadowoleni z jakości obsługi petenta w instytucjach publicznych.

Szósty moduł zawiera pytania dotyczące sfery kultury, sportu i rekreacji. Chcielibyśmy poznać Wasze zdanie odnośnie naszej oferty imprezowej.

Kolejny moduł to kwestia bezpieczeństwa – czy uważacie Prudnik za bezpieczny, a może jakieś miejsce jest szczególnie niebezpieczne? Te i kilka innych pytań już czeka na Waszą odpowiedź.

Dwa ostatnie moduły dotyczą przestrzeni miejskiej oraz partycypacji społecznej. W pierwszym z nich pytamy o możliwość wprowadzenia w gminie Prudnik uchwały krajobrazowej, zaś w drugim pytamy o budżet obywatelski.Ankietę będzie można wypełnić do 19 czerwca 2023 roku. Oprócz opcji wypełnienia online zorganizowaliśmy kilka punktów stacjonarnych, w których będzie można uzupełnić ankietę:

Urząd Miejski w Prudniku (punkt podawczy)

Prudnicki Ośrodek Kultury

Wiejskie Domy Kultury w sołectwach

Biblioteka Publiczna w Prudniku

Ratusz Miejski w Prudniku (Biuro Agencji Sportu i Promocji)

Muzeum Ziemi Prudnickiej (Arsenał)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku

Pływalnia Sójka

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka”