Akcja Zima 2023

Opublikowano 13.11.2023 , 14:23:06 Autor: tadeusz-gorecki

W dniu 08.11.2023r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań :

  • gminy
  • zarządców dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik

(Starostwo Powiatowe w Prudniku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie )

oraz

  • administratorów nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zakład Usług Komunalnych, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Spółdzielnia Mieszkaniowa)
  • ZWiK Prudnik, Nadleśnictwo Prudnik
  • Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.

W związku z powyższym informujemy, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

Gmina Prudnik

 – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

i Rolnictwa w Prudniku :

tel.:77 4066278, 77 4066212

– Straż Miejska w Prudniku

tel.:77 4066242

– Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych

  • w godzinach pracy tel. 77 436 38 84, 77 436 34 63,                    
  • tel. komórkowy 606 647 563 – całodobowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie:

tel.: 77 437 64 37 , 77 456 50 58, 77 401 63 61, 668 482 497, 572 285 537,

Starostwo Powiatowe w Prudniku

  • Od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu tel.   77 438 17 51, 77 438 17 52, 77 438 17 47
  • W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy urzędu tel. kom 666 012 189, 666 019 154.

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

tel. : 77 406 83 50 wew. 27, 77 406 83 51, 605 360 908                

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku :

tel.: Od poniedziałku do piątku w godz. pracy: 77 436 24 13, 77 436 38 31

W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy do godz. 2000:  606 308 119

Strefa Płatnego Parkowania – ZUK Prudnik:

tel.: 601 941 855

W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:

tel.: 77 436 36 17

tel.: pogotowie 994 – całą dobę

tel.:77 436 27 30

W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku :

Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25,

e-mail: dyspozytor@zecp.com.pl

                                                                                               Burmistrz Prudnika

                                                                                               Grzegorz Zawiślak