Akcja zima 2021-2022

Opublikowano 2022-11-08 , 16:13:00 Autor: administrator

W dniu 08.11.2022r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań:
–    gminy,
–    zarządców dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik (Starostwo Powiatowe w Prudniku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie), 
oraz:
–    administratorów nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zakład Usług Komunalnych, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Spółdzielnia Mieszkaniowa),
–    ZWiK Prudnik, Nadleśnictwo Prudnik,
–    Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.
W związku z powyższym informujemy, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

Gmina Prudnik
– Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa w Prudniku:
tel.:77 4066278, 77 4066212

– Straż Miejska w Prudniku 
tel.:77 4066242

– Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o. o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych
– w godzinach pracy tel. 77 436 38 84, 77 436 34 63,
– tel. komórkowy 602 758 465, 606 647 563 – całodobowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie: 
tel.: 77 437 64 37 , 77 456 50 58, 77 401 63 61, 668 482 497, 572 285 537, 

Starostwo Powiatowe w Prudniku:
– Od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu tel.   77 438 17 51, 77 438 17 52,
– W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy urzędu tel. kom 666 012 189, 666 019 154. 

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego:
tel. : 77 406 86 50, 77 406 83 53, 512 233 021, 500 170 084,                 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku:
tel.: Od poniedziałku do piątku w godz. pracy: 77 436 24 13, 77 436 38 31
W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy do godz. 20:00:  606 308 119


Strefa Płatnego Parkowania – ZUK Prudnik:
tel.: 604 106 908

W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:
tel.: 77 436 36 17
tel.: pogotowie 994 – całą dobę 
tel.:77 436 27 30 

W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku:
Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25, 
e-mail: dyspozytor@zecp.com.pl