Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja II

Opublikowano 05.07.2023 , 09:43:06 Autor: tadeusz-gorecki

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 2 Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku.
Całkowita wartość inwestycji: 28 883 963,40 PLN zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 16 650 000,00 PLN
Okres realizacji zadania: 07.2023 – 01.2025
Realizacja projektu obejmuje siedem zasadniczych elementów:
1.Budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej wraz z oświetleniem. 2.Budowę areny lekkoatletycznej kategorii V składającej się z:
a) bieżni okólnej 6-torowej
b) bieżni prostej 6-torowej
c) rzutni do rzutu oszczepem
d) rzutni do rzutu dyskiem i młotem
e) rzutni do pchnięcia kulą
f) skoczni do skoku o tyczce jednokierunkowa
g) skoczni do skoku w dal i trójskoku dwuścieżkowa dwukierunkowa
h) skoczni do skoku wzwyż
3. Budowę trybun:
a) głównej, zadaszonej, położonej na wprost wejścia na stadion wraz z miejscami dla drużyny gości,
b) dla gości specjalnych dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z wydzielonym oszklonym miejscem dla komentatora,
c) niezadaszonej na ok 200 osób.
4.Budowę budynku toalet.
5.Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.
6.Wykonanie niezbędnego zagospodarowania terenu wokół stadionu.
7.Zakup niezbędnego wyposażenia obiektu.