• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Promocja Prudnika i Krnova za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej

CZ - PL logo.jpeg

 

 

1.Nazwa projektu:

 
„Promocja Prudnika i Krnova za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej”
 
2.Projekt dofinansowany przez :
 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska  - Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euregionu Pradziad.
 
3.Opis projektu:

Ideą projektu jest promocja miasta partnerskich Prudnika i Krnova oraz ich prezentacja jako miast o wspołnym potencjale turystycznym za pośrednictwem zaplanowanego na lipiec 2010r. Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej, którego główna baza zlokalizowana zostanie na terenie Prudnika. Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej gościć będą na pograniczu polsko - czeskim od 10 do 17.07.2010r. Udział w takim przedsięwzięciu stanowić będzie dla obu miast ogromną szansę prezentacji atrakcyjności turystycznej szerokiej grupie odbiorców. Projekt przewiduje opracowanie materiałów promocyjnych w postaci mapy tras sroweroweych, wykonanie gadżetów reklamowych w postaci widokówki z monetą oraz toreb reklamowych. Ponadto w projekcie przewidziane zostały tłumaczenia tekstowe związane z przygotowaniem tych materiałów a także tłumaczenia ustne podczas spotkań promocyjnych, które organizowane bedą w trakcie Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej. Jest on zgodny z osią priorytetową 2. Poprawa Warunków Rozwoju Przedsiębioczości i Turystyki Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

 
4.Cel projektu: 

Podstawowym celem projektu jest marketing terytorialny miast partnerskich pogranicza polsko - czeskiego Prudnika oraz Krnova. Jego ideą jest ukazanie obu miast jako partnerów nie zaś konkurentów w działaniach zmierzających do pozyskania jak największej liczby turystów, co wpływać będzie w zdecydowany sposób na rozwój tych miast. Spodziewane rezultaty projektu to: 1. promocja walorów krajobrazowych oraz atrakcji turystycznych pogranicza polsko - czeskiego, 2. Zaistnienie w świadomości turystów przebywających na tym terenie oraz zachęcenie ich do powrotu, 3. Wzmocnienie pozytywnego wuizerunku Prudnika i Krnova. Ważnym elementem będzie również nawiązanie wzajemnych relacji pomiędzy licznymi organizacjami turystycznymi po obu stronach granicy. 

 
5.Adresaci (odbiorcy) projektu:

Grupą docelową projektu są uczestnicy Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej oraz towarzyszące im osoby, często całe rodziny zainteresowane w głównej mierze turystykąrowerową. Głównym zamierzeniem projektu jest wykorzystanie pojawiającej się szansy na prezentację grupie docelowej atrakcyjności Prudnika i Krnova - miast pogranicza polsko - czeskiego oraz zachęcenie ich do powrotu w zaprezentowane miejsca w przszłości zwłaszcza w świetle znacznego potencjału turystycznego terenów oraz ich ciągłego rozwoju (w Prudniku w 2009r. zrealizowano sieć wielofunkcyjnych tras turystycznych w tym rowerowych). 

 
 
6.Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 7 380,00 euro w tym:
85% tj 6 273,00 euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10% tj    738,00 euro – środki budżetu państwa
5% tj      369,00 euro – środki budżetu Gminy Prudnik
 
 
7.Okres realizacji projektu:
Od marca do sierpnia 2010 roku.