• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Aktualności i wydarzenia

 

 

Kamera-symbol.jpeg    

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo.

XLII Sesja RM odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. godz. 10:00
Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Miejskiej
w Prudniku.
 

 • Wesołych Świąt

  13-04-2017

  Życzenia na Wielkanoc.jpeg

 • Na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku” pozyskano kwotę
  261 832,13 zł., co stanowi aż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

  W wyniku realizacji tego projektu powstaną: sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłącza i studnie kanalizacji sanitarnej.

  Sukcesywnie – od roku 2010 – Gmina Prudnik rozwija niezbędną infrastrukturę techniczną (system wodociągowy, kanalizację sanitarną, deszczową oraz drogi wraz z oświetleniem) na obszarach zlokalizowanych w obrębie ul. Przemysłowej stwarzając niezbędne warunki do lokowania działalności gospodarczej kolejnym podmiotom gospodarczym.

  Dofinansowany projekt poprzez zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy obejmujący wykonanie niezbędnej infrastruktury zakłada w końcowym efekcie przygotowanie nowego terenu inwestycyjnego o powierzchni 0,81 ha.

  Prace zostaną zakończone do końca miesiąca listopada br.

 • Poniżej podajemy numery telefonów, pod którymi można zgłosić fakt o poszkodowanym zwierzęciu w wypadku komunikacyjnym:

  w dni robocze w godz. 700 – 1500

  • Urząd Miejski w Prudniku, 77/ 40 66 200
  • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 77/ 40 66 241, 77 /40 66 212
  • Straż Miejska 77/ 40 66 243, 77/ 40 66 242

   

  w dni robocze godz. 1500 – 2100

  • Straż Miejska 781 761 128

   

  w dni wolne od pracy i dni robocze po godz. 1500

  • Dyżurujący Lekarz Weterynarii Damian Alter 504 263 269
  • Komenda Powiatowej Policji w Prudniku 77 / 434 18 03
  • Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 77/ 438 05 30

   

 • Zarząd Stowarzyszenia „Subregion Południowy” ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia „Subregion Południowy”.

  Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych.

   

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres:

  Starostwo Powiatowe w Nysie

  Biuro Stowarzyszenia „Subregion Południowy

  ul. Piastowska 33

  48-300 Nysa

  z dopiskiem „konkurs na projekt logo Stowarzyszenia „Subregion Południowy

   

  lub dostarczenie osobiście do Starostwa Powiatowego w Nysie - w terminie do 15 maja 2017 r.

   

  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł

  PDFREGULAMIN KONKURSU.pdf

 • W związku z planowanymi zmianami, które związane są z dostosowaniem gminnej sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych poinformował na ostatniej sesji, że przedstawiony projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty. Również podczas ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego.

 • "Pudełko życia"

  07-04-2017

  Bez tytułu.jpeg

   

  Informujemy, że Urząd Miejski w Prudniku wznawia akcję społeczną skierowaną do osób chorych, starszych i samotnych pn. „Pudełko życia”.
  Celem akcji jest odpowiednie przygotowanie informacji dla służb medycznych o stanie zdrowia chorego. Informacje zawarte w „Pudełku życia” pomogą podjąć sprawną pomoc medyczną w sytuacji, gdy z osobą brak jest kontaktu lub gdy w domu nie ma osób, które mogłyby udzielić stosownej informacji.
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po odbiór „Pudełka życia” w maju.
  O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 • MOst Prudnik.jpeg

  Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa uzgodnił program inwestycji związany z przebudową mostu przy ulicy Batorego, akceptując tym samym dodatkowy wzrost kosztów tej inwestycji o budowę mostu objazdowego. Wynika z tego, że styczniowe ustalenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu z Gminą Prudnik i Powiatem Prudnickim zachowują moc. Należą do nich:

 • DSCN0087.jpeg

  W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Prudniku, w trakcie której wywiązała się gorąca dyskusja o pomyśle objazdu dla transportu kamienia z kopalni Dębowiec przez Dębowiec do drogi krajowej w Trzebinie na czas remontu mostu przy ul. Batorego.
  W trakcie obrad ocenie poddano funkcjonowanie programu zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

 • Informacja

  30-03-2017

  Informacja o środkach zabezpieczonych w budżecie Gminy Prudnik na sterylizację kotek wolnożyjących.