• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie powstanie inwestycja?

Budynek powstanie u zbiegu ul. Skowrońskiego i ul. Samuela Frankla w Prudniku.

 

Ile lokali będzie w budynku?

W budynku będzie 16 lokali mieszkalnych, ich struktura i powierzchnia zaprezentowane są w poniższej tabeli:

Nr

mieszkania

Kondygnacja

Liczba mieszkań

Mieszkania

 

Powierzchnia komórek lokatorskich [m2]

NIE WLICZANA DO CZYNSZU NAJMU

Liczba pokoi

 

Powierzchnia

[m2]

1.

PARTER

4

2

48,74

5,16

2.

3

69,38

6,70

3.

3

71,75

6,71

4.

2

58,84

6,50

5.

I PIĘTRO

4

2

54,20

5,48

6.

3

74,12

6,89

7.

3

71,64

6,71

8.

2

58,43

5,48

9.

II PIĘTRO

4

2

54,11

5,16

10.

3

70,92

6,71

11.

3

72,96

6,89

12.

2

58,59

5,48

13.

III PIĘTRO

4

2

59,94

5,48

14.

3

70,43

6,71

15.

3

72,95

6,71

16.

2

58,18

6,50

RAZEM

16

 

1025,18

99,27

 

Czy w budynku będzie winda?

Tak, budynek będzie wyposażony w windę. Części wspólne nie będą posiadać barier architektonicznych. Dodatkowe mieszkanie nr 1 będzie w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Kto może zostać najemcą?

Kryteria pierwszeństwa określone zostały w Uchwale Nr LXII/ 1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym

b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym

c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym

d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym

e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło w woj. opolskim: 4.799,76 zł  4.799,76 zł  x współczynnik 1,2 = 5.759,71 zł. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 -11-2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.) 

 

- w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 4.319,78 zł

-  w dwuosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 6 047,70 zł

-  w trzyosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 8 351,58 zł

- w czteroosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 9 791,51 zł

- w pięcioosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 11 807,41 zł

 

Jaki będzie koszt partycypacji?

Obowiązkowa do wpłaty przez najemcę wysokość kwoty partycypacja w kosztach budowy lokalu wyliczona w wysokości 30% szacunkowych planowanych kosztów inwestycji w wysokości:

Nr mieszkania

Kondygnacja

PARTYCYPACJA 30%

Powierzchnia [m2]

Wyliczona dla szacowanych kosztów inwestycji w wysokości 7.460,49 zł/m2

powierzchni lokali [zł]

1.

PARTER

48,74

109.089,43

2.

69,38

155.282,85

3.

71,75

160.587,26

4.

58,84

131.692,75

5.

I PIĘTRO

54,20

121.303,73

6.

74,12

165.891,68

7.

71,64

160.341,07

8.

58,43

130.775,10

9.

II PIĘTRO

54,11

121.106,30

10.

70,92

158.729,60

11.

72,96

163.295,42

12.

58,59

131.133,21

13.

III PIĘTRO

59,94

134.154,71

14.

70,43

157.632,90

15.

72,95

163.273,04

16.

58,18

130.215,57

 

Wpłacona kwota partycypacji podlega zwrotowi w zwaloryzowanej wielkości w przypadku rezygnacji z najmu lub zaliczana jest w poczet ceny wykupu mieszkania od Prudnickiego TBS Sp. z o.o., do którego może dojść na wniosek najemcy lokalu najwcześniej po 15 latach jego najmu (kwota partycypacji płatna w terminie ustalonym w zawartej umowie partycypacji najmu lokalu mieszkalnego – przed ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych).

Zasady wpłat i rozliczania partycypacji i kaucji oraz wykupu wynajmowanego mieszkania, szczegółowo uregulowane są w ustawie  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224).

 

Czy mieszkanie będzie można wykupić?

Najemca po 15 latach może starać się o wykup mieszkania. Wpłacona partycypacja zaliczana jest w poczet ceny wykupu mieszkania.

 

Ile będzie wynosił czynsz?

W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat BGK oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, czynsz najmu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu ustalanej przez Wojewodę Opolskiego  Maksymalna stawka czynszu najmu nie może być aktualnie wyższa niż 16,05 zł/m2.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych: woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa śmieci – według stawek ustalonych przez ich dostawców i odbiorców. Najemca mieszkania może wystąpić z wnioskiem do Gminy Prudnik o dopłatę do czynszu najmu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

 

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej tutaj, a wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 oraz w budynku Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Mickiewicza 7.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.