• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wniosek na mieszkanie

 

 

Nabór na mieszkania zlokalizowane w inwestycji Fränkla 1 prowadzony jest przez gminę Prudnik od 19 sierpnia do 19 września. Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Kryteria pierwszeństwa określone są szczegółowo w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku nr Nr LXII/1123/2022 z dnia 26 maja.

Najważniejszym kryterium jest średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym

b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym

c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym

d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym

e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło w woj. opolskim: 4.799,76 zł  4.799,76 zł  x współczynnik 1,2 = 5.759,71 zł. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 -11-2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.) 

 

- w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 4.319,78 zł

-  w dwuosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 6 047,70 zł

-  w trzyosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 8 351,58 zł

- w czteroosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 9 791,51 zł

- w pięcioosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekroczyć: 11 807,41 zł

 

DOCXWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU.docx (47,76KB)

PDFWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU.pdf (151,91KB)

DOCXDeklaracja o wysokości dochodów.docx (27,22KB)

PDFDeklaracja o wysokości dochodów.pdf (55,69KB)

 

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku na Biurze Podawczym w nieprzekraczalnym terminie 19 września.

 

Jeśli masz pytania i wątpliwości, to zajrzysz do zakładki najczęściej zadawane pytania. Nie ma tam odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami:

- pod nr tel.  +48 77 406-83-50

- mailowo info@tbsprudnik.pl

- osobiście w siedzibie PTBS przy ulicy Mickiewicza 7.