• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Budynek

 

Frankla 1 ogólne lokale.png

 

Fränkla 1 to wielorodzinny jednoklatkowy budynek mieszkalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, który powstanie w Prudniku przy ul. Samuela Frankla. W budynku znajdować się będą wyłącznie lokale mieszkalne na wynajem (z dojściem do własności na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami).

 

 

Budynek składać się będzie z czterech kondygnacji nadziemnych, na których zlokalizowanych będzie 16 lokali mieszkalnych oraz jednej kondygnacji podziemnej (część piwniczna) z komórkami lokatorskimi oraz pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Budynek zaproponowano we współczesnej formie opartej na prostych i regularnych kubistycznych bryłach, które są częściowo cofnięte względem siebie tworzą dyskretne i intymne balkony/tarasy. Każde mieszkanie posiadać będzie co najmniej jeden taras/balkon a mieszkania położone na parterze taras i wydzielony niewielki teren zielony (ogródek).

 

Na każdej kondygnacji nadziemnej zlokalizowane zostaną 2 mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 48,74 m2 do 59,94 m2 oraz 2 mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 69,38 m2 do 74,12 m2. Każdy z nich zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz przestrzeń, która zapewni ich niezależność funkcjonalną. Każdy lokal mieszkalny posiada przynależne pomieszczenie w formie komórki lokatorskiej i wspólne pomieszczenie wózkowni. Budynek dodatkowo zostanie wyposażony w windę. Budynek będzie również w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (na parterze jedno z mieszkań przystosowane na potrzeby osoby z niepełnosprawnością ruchową).

 

Budynek spełniać będzie aktualnie obowiązujące normy i wymagania dla obiektów mieszkalnych wielorodzinnych. Zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami w MPZP dla miasta Prudnika. Otoczenie wokół planowanej zabudowy zawierać będzie niezbędny układ ulic, dojazdów komunikacyjnych, dojść do budynku, miejsc postojowych dla samochodów w ilości nie mniejszej niż ilość lokali w budynku oraz elementy małej architektury takie jak, ławki, kosze, latarnie, wiata na pojemniki odpadów komunalnych.

 

Budynek przyłączony będzie do sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej. W budynku nie planuje się instalacji gazowej.

 

Budowa w/w budynku mieszkalnego będzie pierwszym etapem inwestycyjnym na tym terenie. Planowany jest również drugi etap inwestycyjny obejmujący co najmniej dwa podobne budynki mieszkalne.

 

Poniżej dostępne szczegółowe rzuty całego budynku: