• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Budowa chodnika - ścieżki turystycznej prze drodze krajowej nr 40 w Łące Prudnickiej

 

Celem projektu jest poprawa warunków życia w regionie poprzez rozwój infrastruktury i instytucji turystyki. Rzeczowym wymiarem realizacji celu projektu jest budowa chodnika - ścieżki turystycznej oraz montaż turystycznej tablicy informacyjnej, w miejscowości Łąka Prudnicka, przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, jedynym takim obiekcie w Gminie Prudnik.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu polega na wybudowaniu chodnika -ścieżki turystycznej, przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łące Prudnickiej. Inwestycja ta jest kontynuacją prac wykonanych w latach 2002-2003 w wyniku których wybudowano chodnik- ścieżkę dla pieszych o długości ok. 2500 metrów, rozpoczynającą się w Prudniku pochylnią dla niepełnosprawnych i pieszych. Należy podkreślić, że jest to pierwsza na obszarach wiejskich Gminy Prudnik tego typu ścieżka, uwzględniająca również ruch niepełnosprawnych.

W momencie składania wniosku chodnik kończył się na wysokości szkoły podstawowej, w budynku której mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Zakres rzeczowy inwestycji:
 

 

 

wykonanie chodnika - ścieżki z polbruku o łącznej długości 82,5 metra i szerokości 2 m.,

 

  • wykonanie zjazdu do posesji,
  • wykonanie odwodnienia poboczy jezdni i chodnika,
  • rozebranie starego i wykonanie nowego przepustu na zjeździe z drogi krajowej nr 40 na drogę gminną,
  • zarurowanie na całej swojej długości istniejącego przydrożnego rowu.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa pieszych, głównie turystów korzystających z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz uczniów. Zamontowana w wyniku realizacji projektu turystyczna tablica informacyjna z planem Gór Opawskich, umożliwi orientację w terenie przy planowaniu wędrówek po Górach Opawskich, pieszym jak i zmotoryzowanym. Ścieżka wpłynie znacząco na poprawę estetyki zagospodarowania terenu.

Wartość całkowita projektu: 72 939,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 47 828,00 zł

http://www.minrol.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int