• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ważna informacja ws. grantów PPGR

Informujemy, iż w związku z zaakceptowaniem wniosku Gminy Prudnik projektu dotyczącego „Grantu PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w chwili obecnej trwają procedury związane z zawarciem umowy zgodnie z którą Gmina Prudnik otrzyma środki, które przeznaczone zostaną na zakup sprzętu (w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej), następnie zakupiony sprzęt wydany zostanie beneficjentom końcowym – dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR.

Mając na względzie kwestie formalne, które muszą zostać dopełnione przed finalną realizacją projektu tj wydaniem sprzętu zwracamy się z prośbą o przekazanie do Urzędu Miejskiego:
- telefoniczne na numer 77 40 66 253,
- mailowo na adresy: ryszard.zwojewski@prudnik.pl lub marzena.bialecka@prudnik.pl

pełnych danych adresowych osób (rodziców lub opiekuna prawnego), które dokonały zgłoszeń do w/w grantu.

Zwracamy się ponadto z prośbą do osób które, w swoim zgłoszeniu wskazały iż zainteresowane są otrzymaniem komputera o potwierdzenie tegoż faktu, gdyż na obecnym etapie wdrażania projektu możliwa jest zamiana zakupu komputera na rzecz laptopa. Prosimy bardzo by dane adresowe wraz z informacją dot. komputerów przekazać bez zbędnej zwłoki.