• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Nabór do przedszkola- 2022/2023

Rodzice / opiekunowie prawni/ dzieci  uczestniczących  w naborze do przedszkola:

 Dokumenty, które  mogą potwierdzić spełnienie  kryterium VI,  w II etapie postępowania rekrutacyjnego

„Rodzic/opiekunowie prawni /złożyli w Urzędzie Skarbowym  w Prudniku zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który prowadzony jest nabór.”:

- UPO-Urzędowe Poświadczenie Odbioru /w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną/  lub

- potwierdzenie odbioru, wystawione przez Urząd Skarbowy w Prudniku lub

- kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego (deklaracji) z pieczęcią potwierdzającą wpływ do Urzędu.

Maria Strońska

Dyrektor GZOiW w Prudniku