• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną kraju oraz wytyczne Rady Ministrów - od 26 stycznia 2022r. do odwołania ograniczamy możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (Ratusz Rynek 1- I piętro), oraz Wydziału Spraw Obywatelskich (ul. Kościuszki 3 wjazd windą na II piętro), w których sprawy będą załatwiane nadal osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W sprawach niecierpiących zwłoki w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach na parterze Urzędu Miejskiego będzie można od merytorycznych pracowników zasięgnąć informacji na temat załatwianych spraw. 

Pozostałe usługi pracownicy Urzędu będą świadczyć telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.  W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej  wnioski wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.

Możliwy jest również kontakt z Urzędem drogą mailową - adresy, jak niżej. W holu Urzędu ustawiona została ogólnodostępna urna na bezpośrednie składanie korespondencji oraz druki wniosków  w formie papierowej, których wersja elektroniczna  dostępna jest  również  na stronie internetowej Urzędu www.bip.prudnik.pl

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)  przelewem internetowym na wskazane konto – kasa Urzędu do odwołania jest nieczynna. Osobom, które są płatnikami podatku od nieruchomości, w lutym pracownicy Urzędu dostarczą do ich miejsca zamieszkania  decyzje wymiarowe. W podobny sposób, na przełomie stycznia i lutego dostarczone zostaną blankiety opłat za odpady komunalne.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu.  

 

Poniżej  dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów.

 

Centrala Urzędu 77 40 66 200  
Sekretariat 77 40 66 202
Gminne Centrum Reagowania 77 40 66 233
Wydział Inwestycji 77 40 66 258
Wydział Organizacyjny 77 40 66 209 
Wydział Finansowy 77 40 66 224
Wydział Gospodarki Komunalnej 77 40 66 212  
Referat Odpadów 77 40 66 260
Dowody osobiste, meldunki 77 40 66 238
Zamówienia publiczne 77 40 66 234
Mienie gminy 77 40 66 249
Planowanie przestrzenne 77 40 66 251 
Urząd Stanu Cywilnego 77 40 66 245

 

Informujemy, że  zaplanowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Prudniku  śluby  odbędą się w ustalonych  terminach.

Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w  uroczystości należy ustalić z Kierownikiem USC liczbę osób biorących udział w ceremonii.